wnos UWMW Polsce brakuje specjalistów z zakresu inżynierii środowiska. Zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę jest tak duże, że często musimy korzystać z usług inżynierów zza granicy. Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska nie narzekają i nie będą narzekać na bezrobocie. Dla absolwenta tego kierunku praca w zawodzie wiąże się z atrakcyjnymi zarobkami.

Czym jest Inżynieria Środowiska?
Inżynieria środowiska to nauka zajmująca się przedsięwzięciami inżynieryjnymi związanymi ze środowiskiem. Obejmuje takie kierunki badań jak: budownictwo, instalacje wodno-kanalizacyjne, ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja, gazownictwo, energetyka, melioracje, zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, usuwanie i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie zieleni i czystości w miastach i ochrona powietrza.

Dlaczego Inżynieria Środowiska na UWM w Olsztynie?
Inżynieria Środowiska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie znajduje się w polskiej czołówce. No i to unikalne miasteczko akademickie Kortowo. Wysoki poziom nauczania wiąże się nie tylko z dużymi wymaganiami wobec studenta, lecz także wobec pracowników. Każdemu studentowi przysługuje prawo do konsultacji w ramach, których prowadzący zajęcia wyjaśniają rzeczy, z którymi student ma problem.

Wystarczy chcieć!
Przyjęty przez uczelnię program nauczania daje naszym absolwentom przewagę na rynku pracy. Zdobyte podczas studiów doświadczenie i kompetencje sprawiają, że absolwenci są rozchwytywani przez pracodawców. Cześć studentów znajduje pracę w zawodzie jeszcze przed ukończeniem studiów.

Gdzie absolwenci znajdują pracę?
Najczęściej są to firmy specjalizujące się w projektowaniu i budowaniu sieci: kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, energetycznych czy wentylacyjnych a także w firmach zajmujących się dostawą energii, wody lub gazu. Niektórzy znaleźli pracę w administracji i samorządach terytorialnych, organizacjach związanych z inżynierią środowiska lub w placówkach naukowo-badawczych. Zarobki wahają się od 4000 zł do 10000 zł netto. Jest także cała grupa osób, które postanowiły założyć własną profesjonalną firmę związaną z inżynierią środowiska! Tutaj zarobki są jeszcze wyższe.


Jak studiuje sie na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie?