Praca socjalna kierunek studiów

Praca socjalna

Praca socjalna to kierunek studiów dla osób nakierowanych na pomaganie innym, pracę z drugim człowiekiem, skupienie się na rozwiązywaniu problemów jednostki, rodziny lub grupy społecznej. Kierunek Praca socjalna jako jedna z części nauk społecznych zajmuje się diagnozowaniem, zrozumieniem, analizą, pomocą i przeciwdziałaniem problemom socjalnym. Studia na kierunku Praca socjalna dotyczą takich problemów współczesnego świata jak rozwój gospodarczy oraz wzrost jakości i standardu życia obywateli, a także marginalizacja i patologia jednostek i grup. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie społeczne na profesjonalnie przygotowane i wykwalifikowane kadry w obszarze pracy socjalne.


W trakcie studiów:

Student kierunku Praca socjalna nabywa wiedzę z zakresu: filozofii, socjologii, pedagogiki, psychologii, a także prawa i ekonomii. Studenci poznają współczesne teorie socjologiczne, zapoznają się z metodami pracy socjalnej,, zagadnieniami psychopatologii, podstawami medycyny zapobiegawczej i środowiskowej.

 
Po studiach:

Absolwenci kierunku Praca socjalna znajdują zatrudnienie w placówkach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, w administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej.