Nauki ścisłe to kierunek unikatowy w skali kraju, który łączy w sobie wszystkie przedmioty ścisłe takie jak: matematyka, chemia, fizyka oraz informatyka. Takie połączenia pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy, a co za tym idzie znalezienie zatrudnienie w wielu gałęziach gospodarki. Ten kierunek studiów to najlepsza propozycja dla umysłów analitycznych, którym na etapie wyboru kierunku studiów, trudno sprecyzować swoje zainteresowania. Dzięki interdyscyplinarnemu kształceniu z zakresu fizyki, chemii czy matematyki, absolwent ma okazję do zdobycia wielokierunkowego wykształcenia.

Sprawdź podobne kierunki studiów:


W trakcie studiów:
Studenci w trakcie studiów zdobywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii oraz podstaw informatyki. Dodatkowo przygotowani są do rozwiązywania niestandardowych problemów oraz częstej zmiany metod i narzędzi pracy.
Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę:
- w przedsiębiorstwach o nowoczesnej technologii,
- w administracji,
- w służbach ochrony środowiska, zdrowia i mienia,
- w bankach, telekomunikacji,
- w firmach komputerowych, doradczych i ubezpieczeniowych, a także koncernach wielonarodowych.